Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Regulación Pontevedra | Tour Universo Mujer

Pontevedra

Español Galego

Marcha-Carrera pola Igualdade

Regulamento

ARTIGO 1. ORGANIZACIÓN

O I Circuito Universo Muller “en forma pola igualdade” desenvolverase durante a tempada 2019-2020, cun total de 5 probas, distribuídas por toda a xeografía nacional.

A I Marcha-Carrera pola Igualdade Ciudad de Pontevedra está organizada tecnicamente pola área de Eventos de Motorpress Ibérica e NOKO360 e os promotores da carreira son o Consello Superior de Deportes, a Fundación Deporte Novo e OÉOÉ Marketing. A proba conta o patrocino de Iberdrola e do Concello de Pontevedra.

A proba está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e estará controlada polo Comité Galego de Xuizos

ARTIGO 2. DATA, HORA E LUGAR DE CELEBRACIÓN

O evento realizarase o domingo 8 de marzo de 2020 ás 11:00 h en Pontevedra. A saída e a meta estarán situadas na Praza de España.

ARTIGO 3. DISTANCIA, PERCORRIDO

A proba disputarase sobre un percorrido de 5 km aproximadamente, totalmente urbanos.

Despois da carreira celebrarase a entrega de premios no escenario ás 12:00 horas. Esta distancia admitirá participantes en “ handbikes” e “cadeiras de atletismo”. Estes tomarán a saída 5 minutos antes da hora establecida para os corredores a pé.

ARTIGO 4. PARTICIPACIÓN

Poderán tomar parte na proba todas aquelas persoas maiores de 12 anos que o desexen, a condición de que estean correctamente rexistradas, tanto nos tempos como nas formas establecidas para iso.

ARTIGO 5. PECHE DE CONTROL

O tempo máximo para realizar a proba será de 1 hora.

ARTIGO 6. CATEGORÍAS

- Absoluta ( M e F)

- Infantil ( M e F): de 12 a 17 anos.

- Ambulantes (Calquera discapacidade, handbike e cadeira de rodas).

- Participante de máis idade ( M e F).

ARTIGO 7. INSCRICIÓNS

Inscrición Online: A inscrición ten un custo de 4,40 €. As inscricións poderanse realizar a través desta web desde o xoves 24 de xaneiro de 2020 ata o venres 6 de marzo de 2020 ás 23:59 h.

As inscricións pecharanse antes do prazo previsto se se esgotan a totalidade dos dorsais dispoñibles. A proba ten un máximo de 2.000 participantes.

O total da recadación das inscricións será destinado a Fademur Galicia.

ARTIGO 8. RETIRADA DE DORSAL-CHIP E PEZA CONMEMORATIVA

O dorsal-chip e a peza conmemorativa recolleranse o sábado 7 de marzo de 2020 de 11 a 14 h e de 17 a 20 h na Praza de España.

*É imprescindible presentar o email de confirmación da inscrición que envía a organización, o DNI ou o resgardo de inscrición no momento da recollida.

*É posible retirar o dorsal doutra persoa presentando o email de confirmación da inscrición que envía a organización, carta de autorización (vale calquera modelo) e fotocopia do DNI da persoa autorizante, así como DNI da persoa autorizada.

O tallaje da peza conmemorativa entregarase por estrita orde de petición na recollida de dorsais.

No caso de menores, no momento da recollida do dorsal, é imprescindible entregar asinada a autorización de participación de menores que se atopa ao dispor dos usuarios na web.

ARTIGO 9. CLASIFICACIÓNS

A clasificación xeral oficiosa publicarase ao día seguinte da proba, a partir das 14:00 h, na web oficial do evento.

ARTIGO 10. PREMIOS

Establécense trofeos para os tres primeiros clasificados de cada categoría, e para o primeiro da categoría `Participante de máis idade´.

ARTIGO 11. ROUPEIRO

A organización dispoñerá dun servizo gratuíto de roupeiro na zona de SAÍDA desde as 10:00 h.

ARTIGO 12. ASISTENCIA MÉDICA.

A organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así como un servizo médico especializado ao servizo das corredoras.

ARTIGO 13: RESPONSABILIDADE

A organización conta cun seguro de Responsabilidade Civil e os participantes que teñan formalizada correctamente a súa inscrición contarán cun seguro de accidentes. Con todo, a participación no evento está baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes. O participante, no momento da inscrición, manifesta atoparse fisicamente apto para completar o percorrido da proba. A organización declina toda responsabilidade dos danos que os participantes poidan ocasionar durante a proba, causarse eles mesmos ou derivar deles a terceiros.

ARTIGO 14. AVITUALLAMIENTO

A organización dispoñerá de avituallamiento líquido para todos os corredores en meta.

ARTIGO 15. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRICIÓN

Non se devolverá o importe da inscrición baixo ningunha circunstancia.

ARTIGO 16. CONSIDERACIÓNS

A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación total da Normativa Técnica da proba. Baixo ningún concepto, unha vez formalizada a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa por motivo de non poder participar na proba ou calquera outra circunstancia.

ARTIGO 17. ACEPTACIÓN E PROTECCIÓN DE DATOS

Se vostede marca a casa que aparece na inscrición, estará a declarar: (i) que é maior de 16 anos; (ii) que a información que nos proporcionou durante o proceso de rexistro e/ou inscrición é veraz; (iii) que acepta incondicionalmente o Regulamento do Evento, os termos e condicións que figuran no Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies cuxos ligazóns aparecen, ademais de aquí, ao final desta páxina web; e (iv)que nos está dando o seu consentimento expreso para que os seus datos de carácter persoal (nome, apelidos, nome de usuario, contrasinal, email, dirección postal, teléfono, xénero e data de nacemento) sexan tratados por MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es) para os seguintes fins:

  1. a. Rexistrarlle como usuario e inscribirlle no evento. O Responsable do Tratamento dos seus datos para as indicadas finalidades é a mesma MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es).
  2. b. Xestionar a participación de Vde. no evento , para o que os seus datos serán comunicados ao organizador do mesmo que é Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es, para todos os fins incluídos no Regulamento do Evento; e, en particular, para publicar o seu nome e apelidos nas clasificacións e/ou listas de participantes no Evento, para a captación ou fixación da súa imaxe durante o Evento, e os momentos anteriores e posteriores ao mesmo, en calquera material fotográfico ou videográfico
  3. c. Difundir a participación de Vde. no evento, a través da difusión das clasificacións e/ou listas de participantes e da imaxe dos mesmos, para calquera fins, incluídos expresamente os publicitarios, sen límite temporal, e sen contraprestación, por calquera medio visual ou audiovisual, incluído internet, por parte do organizador técnico MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es) e do organizador do Evento ( OÉOÉ MARKETING (CIF B-86997277 con domicilio social en Rúa Arquitecto Gaudí 11, Baixo, 28016 Madrid, España, teléfono 91 052 00 78 e email info@oeoemarketing.com) e/ou os patrocinadores principais do Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (CIF A-95758389, domicilio social Praza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, teléfono 900 225 235 e email protecciondatos.comercial@iberdrola.es), para o que se comunicarán os seus datos a estas compañías. Os seus datos persoais serán conservados ata que Vde. proceda a revogar o consentimento que agora outorga; e, a partir dese momento, bloquearaos e arquivará durante o tempo necesario para facer fronte a calquera reclamación legal.
  4. d. Analizar os seus datos persoais con fins de prospección de mercado e márketing electrónico, para enviarlle información publicitaria de produtos e servizos do organizador técnico ( Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es), e do organizador do Evento ( OÉOÉ MARKETING CIF B-86997277 con domicilio social en Rúa Arquitecto Gaudí 11, Baixo, 28016 Madrid, España, teléfono 91 052 00 78 e email info@oeoemarketing.com) e/ou os patrocinadores principais do Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (CIF A-95758389, domicilio social Praza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, teléfono 900 225 235 e email protecciondatos.comercial@iberdrola.es).

Revogación do consentimento.- Trataremos os seus datos en tanto Vostede non retire o consentimento que agora nos outorga, retirada que pode realizar en calquera momento, con efectos instantáneos, dirixíndose por correo postal ao domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, ou a través da dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, ou a través do formulario web dispoñible aquí. Así mesmo, e respecto da canle de mensaxería instantánea soamente, poderá darse de baixa nel respondendo coa palabra “baixa” a calquera dos que reciba. No caso de que a revogación do consentimento realícea antes da data do Evento, debe saber que iso comportará a súa baixa inmediata no mesmo, no que non poderá participar salvo que volva completar todo o proceso de inscrición. E se dita participación está suxeita ao pago dun prezo de inscrición, o importe da mesma só lle será restituído se notifica a súa baixa no Evento polo menos trinta días antes da data de celebración.

Exercicio de dereitos.- Para o exercicio dos dereitos que lle asisten, de acceso aos seus datos, rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos mesmos, obter copia dos datos ou facer efectivo o dereito á portabilidad destes, deberá dirixirse por correo postal ao domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, ou a través da dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, ou a través do formulario web dispoñible aquí.

Conservación dos seus datos persoais.- MOTORPRESS IBERICA S.A.U. adoptou as correspondentes medidas de seguridade para a conservación e custodia dos seus datos de carácter persoal, e designou a un Delegado de Protección de Datos, a pesar de non estar obrigada a iso, ao que pode contactar no domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 280455 Madrid, España ou a través da dirección electrónica dpo@mpib.es. Calquera que sexa a razón pola que termine o tratamento dos seus datos de carácter persoal, conservaremos os seus datos debidamente bloqueados e arquivados para facer fronte a eventuais responsabilidades legais, durante un prazo máximo de cinco anos. Posibilidade de formular reclamacións #ante a AEPD.- En todo caso, lembrámoslle expresamente que ten Vostede dereito a formular as reclamacións que estime oportunas #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, rúa de Jorge Juan, 6 (CP 28001), ou #ante os organismos equivalentes das Comunidades Autónomas.

ARTIGO 18. INFORMACIÓN

Para máis información poden chamar ao 913470080 ou escribir un email a eventos1@ mpib.es

Patrocinadores

Iberdrola
CSD
FDJ

Patrocinadores del circuito

Concello Pontevedra
Deputación Pontevedra
Deporte Pontevedra
Universidad Vigo

Colaboradores del circuito

Pontevedra viva
Cadena Ser Pontevedra
Diareio Pontevedra
Federación Galega de Atletismo

Tour Universo Mujer