Regulación Pontevedra | Tour Universo Mujer

Tour Universo Mujer

Pontevedra

Español Galego

Marcha-Carrera pola Igualdade

Regulamento

ARTIGO 1. ORGANIZACIÓN

O I Circuito Universo Muller “en forma pola igualdade” desenvolverase durante a tempada 2019-2020, cun total de 5 probas, distribuídas por toda a xeografía nacional.

A I Marcha-Carrera pola Igualdade Ciudad de Pontevedra está organizada tecnicamente pola área de Eventos de Motorpress Ibérica e NOKO360 e os promotores da carreira son o Consello Superior de Deportes, a Fundación Deporte Novo e OÉOÉ Marketing. A proba conta o patrocino de Iberdrola e do Concello de Pontevedra.

A proba está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e estará controlada polo Comité Galego de Xuizos

ARTIGO 2. DATA, HORA E LUGAR DE CELEBRACIÓN

O evento realizarase o domingo 8 de marzo de 2020 ás 11:00 h en Pontevedra. A saída e a meta estarán situadas na Praza de España.

ARTIGO 3. DISTANCIA, PERCORRIDO

A proba disputarase sobre un percorrido de 5 km aproximadamente, totalmente urbanos.

Despois da carreira celebrarase a entrega de premios no escenario ás 12:00 horas. Esta distancia admitirá participantes en “ handbikes” e “cadeiras de atletismo”. Estes tomarán a saída 5 minutos antes da hora establecida para os corredores a pé.

ARTIGO 4. PARTICIPACIÓN

Poderán tomar parte na proba todas aquelas persoas maiores de 12 anos que o desexen, a condición de que estean correctamente rexistradas, tanto nos tempos como nas formas establecidas para iso.

ARTIGO 5. PECHE DE CONTROL

O tempo máximo para realizar a proba será de 1 hora.

ARTIGO 6. CATEGORÍAS

- Absoluta ( M e F)

- Infantil ( M e F): de 12 a 17 anos.

- Ambulantes (Calquera discapacidade, handbike e cadeira de rodas).

- Participante de máis idade ( M e F).

ARTIGO 7. INSCRICIÓNS

Inscrición Online: A inscrición ten un custo de 4,40 €. As inscricións poderanse realizar a través desta web desde o xoves 24 de xaneiro de 2020 ata o venres 6 de marzo de 2020 ás 23:59 h.

As inscricións pecharanse antes do prazo previsto se se esgotan a totalidade dos dorsais dispoñibles. A proba ten un máximo de 2.000 participantes.

O total da recadación das inscricións será destinado a Fademur Galicia.

ARTIGO 8. RETIRADA DE DORSAL-CHIP E PEZA CONMEMORATIVA

O dorsal-chip e a peza conmemorativa recolleranse o sábado 7 de marzo de 2020 de 11 a 14 h e de 17 a 20 h na Praza de España.

*É imprescindible presentar o email de confirmación da inscrición que envía a organización, o DNI ou o resgardo de inscrición no momento da recollida.

*É posible retirar o dorsal doutra persoa presentando o email de confirmación da inscrición que envía a organización, carta de autorización (vale calquera modelo) e fotocopia do DNI da persoa autorizante, así como DNI da persoa autorizada.

O tallaje da peza conmemorativa entregarase por estrita orde de petición na recollida de dorsais.

No caso de menores, no momento da recollida do dorsal, é imprescindible entregar asinada a autorización de participación de menores que se atopa ao dispor dos usuarios na web.

ARTIGO 9. CLASIFICACIÓNS

A clasificación xeral oficiosa publicarase ao día seguinte da proba, a partir das 14:00 h, na web oficial do evento.

ARTIGO 10. PREMIOS

Establécense trofeos para os tres primeiros clasificados de cada categoría, e para o primeiro da categoría `Participante de máis idade´.

ARTIGO 11. ROUPEIRO

A organización dispoñerá dun servizo gratuíto de roupeiro na zona de SAÍDA desde as 10:00 h.

ARTIGO 12. ASISTENCIA MÉDICA.

A organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así como un servizo médico especializado ao servizo das corredoras.

ARTIGO 13: RESPONSABILIDADE

A organización conta cun seguro de Responsabilidade Civil e os participantes que teñan formalizada correctamente a súa inscrición contarán cun seguro de accidentes. Con todo, a participación no evento está baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes. O participante, no momento da inscrición, manifesta atoparse fisicamente apto para completar o percorrido da proba. A organización declina toda responsabilidade dos danos que os participantes poidan ocasionar durante a proba, causarse eles mesmos ou derivar deles a terceiros.

ARTIGO 14. AVITUALLAMIENTO

A organización dispoñerá de avituallamiento líquido para todos os corredores en meta.

ARTIGO 15. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRICIÓN

Non se devolverá o importe da inscrición baixo ningunha circunstancia.

ARTIGO 16. CONSIDERACIÓNS

A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación total da Normativa Técnica da proba. Baixo ningún concepto, unha vez formalizada a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa por motivo de non poder participar na proba ou calquera outra circunstancia.

ARTIGO 17. ACEPTACIÓN E PROTECCIÓN DE DATOS

Se vostede marca a casa que aparece na inscrición, estará a declarar: (i) que é maior de 16 anos; (ii) que a información que nos proporcionou durante o proceso de rexistro e/ou inscrición é veraz; (iii) que acepta incondicionalmente o Regulamento do Evento, os termos e condicións que figuran no Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies cuxos ligazóns aparecen, ademais de aquí, ao final desta páxina web; e (iv)que nos está dando o seu consentimento expreso para que os seus datos de carácter persoal (nome, apelidos, nome de usuario, contrasinal, email, dirección postal, teléfono, xénero e data de nacemento) sexan tratados por MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es) para os seguintes fins:

  1. a. Rexistrarlle como usuario e inscribirlle no evento. O Responsable do Tratamento dos seus datos para as indicadas finalidades é a mesma MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es).
  2. b. Xestionar a participación de Vde. no evento , para o que os seus datos serán comunicados ao organizador do mesmo que é Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es, para todos os fins incluídos no Regulamento do Evento; e, en particular, para publicar o seu nome e apelidos nas clasificacións e/ou listas de participantes no Evento, para a captación ou fixación da súa imaxe durante o Evento, e os momentos anteriores e posteriores ao mesmo, en calquera material fotográfico ou videográfico
  3. c. Difundir a participación de Vde. no evento, a través da difusión das clasificacións e/ou listas de participantes e da imaxe dos mesmos, para calquera fins, incluídos expresamente os publicitarios, sen límite temporal, e sen contraprestación, por calquera medio visual ou audiovisual, incluído internet, por parte do organizador técnico MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 e email motorpress-iberica@mpib.es) e do organizador do Evento ( OÉOÉ MARKETING (CIF B-86997277 con domicilio social en Rúa Arquitecto Gaudí 11, Baixo, 28016 Madrid, España, teléfono 91 052 00 78 e email info@oeoemarketing.com) e/ou os patrocinadores principais do Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (CIF A-95758389, domicilio social Praza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, teléfono 900 225 235 e email protecciondatos.comercial@iberdrola.es), para o que se comunicarán os seus datos a estas compañías. Os seus datos persoais serán conservados ata que Vde. proceda a revogar o consentimento que agora outorga; e, a partir dese momento, bloquearaos e arquivará durante o tempo necesario para facer fronte a calquera reclamación legal.
  4. d. Analizar os seus datos persoais con fins de prospección de mercado e márketing electrónico, para enviarlle información publicitaria de produtos e servizos do organizador técnico ( Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es), e do organizador do Evento ( OÉOÉ MARKETING CIF B-86997277 con domicilio social en Rúa Arquitecto Gaudí 11, Baixo, 28016 Madrid, España, teléfono 91 052 00 78 e email info@oeoemarketing.com) e/ou os patrocinadores principais do Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (CIF A-95758389, domicilio social Praza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, teléfono 900 225 235 e email protecciondatos.comercial@iberdrola.es).

Revogación do consentimento.- Trataremos os seus datos en tanto Vostede non retire o consentimento que agora nos outorga, retirada que pode realizar en calquera momento, con efectos instantáneos, dirixíndose por correo postal ao domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, ou a través da dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, ou a través do formulario web dispoñible aquí. Así mesmo, e respecto da canle de mensaxería instantánea soamente, poderá darse de baixa nel respondendo coa palabra “baixa” a calquera dos que reciba. No caso de que a revogación do consentimento realícea antes da data do Evento, debe saber que iso comportará a súa baixa inmediata no mesmo, no que non poderá participar salvo que volva completar todo o proceso de inscrición. E se dita participación está suxeita ao pago dun prezo de inscrición, o importe da mesma só lle será restituído se notifica a súa baixa no Evento polo menos trinta días antes da data de celebración.

Exercicio de dereitos.- Para o exercicio dos dereitos que lle asisten, de acceso aos seus datos, rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos mesmos, obter copia dos datos ou facer efectivo o dereito á portabilidad destes, deberá dirixirse por correo postal ao domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 28045 Madrid, España, ou a través da dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, ou a través do formulario web dispoñible aquí.

Conservación dos seus datos persoais.- MOTORPRESS IBERICA S.A.U. adoptou as correspondentes medidas de seguridade para a conservación e custodia dos seus datos de carácter persoal, e designou a un Delegado de Protección de Datos, a pesar de non estar obrigada a iso, ao que pode contactar no domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., rúa *Áncora 40, 280455 Madrid, España ou a través da dirección electrónica dpo@mpib.es. Calquera que sexa a razón pola que termine o tratamento dos seus datos de carácter persoal, conservaremos os seus datos debidamente bloqueados e arquivados para facer fronte a eventuais responsabilidades legais, durante un prazo máximo de cinco anos. Posibilidade de formular reclamacións #ante a AEPD.- En todo caso, lembrámoslle expresamente que ten Vostede dereito a formular as reclamacións que estime oportunas #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, rúa de Jorge Juan, 6 (CP 28001), ou #ante os organismos equivalentes das Comunidades Autónomas.

ARTIGO 18. INFORMACIÓN

Para máis información poden chamar ao 913470080 ou escribir un email a eventos1@ mpib.es

Patrocinadores

Iberdrola
CSD
FDJ

Patrocinadores del circuito

Concello Pontevedra
Deputación Pontevedra
Deporte Pontevedra
Universidad Vigo

Colaboradores del circuito

Pontevedra viva
Cadena Ser Pontevedra
Diareio Pontevedra
Federación Galega de Atletismo